Рашаан

Хүний бие махбодь аль нэгэн эрхтэнд анагаах зохистой нөлөө үзүүлдэг байгалийн усыг рашаан гэнэ. Байгалийн усанд янз бүрийн эрдэс ургамал амьтаны гаралтай их бага хэмжээгээр ууссан буюу холилдсон байх тул найрлага чанар нь харилцан адилгүй байдаг. Хүн төрөлхтөн эрт цагаас рашаан усыг судлан ашиглаж элдэв өвчин эмгэгийг эмнэн сувилж анагаасаар иржээ.

Төв азид оршин сууж байсан (агсан) эртний олон овог аймгийн хүмүүс рашаан ус ашиглан өвчнөө эмнэж байсны нотолгоо бол халуун хүйтэн рашааны дэргэдээс олдсон хуучин, шинэ үеийн чулуун зэвсэг, хүрэл зэвсгийн олдворууд юм. Манай улсын хувьд ардын хувьсгалаас хойшхи жилүүдэд албан ёсны судалгаа шинжилгээ хийгдэж 300 шахам рашаан усыг илрүүлж томоохон рашаан сувилалын газрууд бий болсон.

 

Рашаанууд

Өмнөговь

Хадатын рашаан, Нэмэгтийн рашаан, Зөөлөнгийн рашаан, Энгэр бүлээний рашаан, Талхийн шандын рашаан

Дундговь
Тогоогийн хүйтэн рашаан, Өнгөтийн хүйтэн рашаан, Элгэн рашаан булаг, Дүүрэн харганын рашаан булаг, Бар хамбын рашаан, Олгойн рашаан нуур, Бөөлжихийн рашаан нуур

Дорноговь
Халзан уулын рашаан, Толь булгийн рашаан, Рашаантын рашаан, Бүсийн чулууны рашаан, Дунд уулын рашаан, Хүрийн ногоон нуурын рашаан,

Сүхбаатар
Тал булгийн рашаан, Ар нуурын рашаан, Рашаантын рашаан, Далайн булгийн рашаан, Цавчирын рашаан, Өвдөгний рашаан, Цагаан булгийн рашаан, Модонгийн худаг

Дорнот
Ажинай рашаан, Эрээний рашаан, Лүнгийн рашаан, Дунд эмтийн рашаан, Ишгэнтийн рашаан, Цагаан хөндийн рашаан, Хөх нүдэнгийн рашаан, Чулуун хороотын рашаан, Хонгор цагаан чулуутын рашаан, Хэрэмийн рашаан, Утаат минжүүрийн рашаан, Баян хутагийн рашаан, Гуравны рашаан, Дайхарын рашаан, Ширээгийн рашаан, Шажин хурахын рашаан, Нарангийн рашаан, Сөртийн рашаан

Хэнтий
Гурван нуурын рашаан, Улаалзганын рашаан, Ононгийн халуун рашаан, Тардын /Тарсын/ рашаан, Арангатын рашаан, Бор хургын рашаан, Тосон нуур, Аврагын рашаан, Шийрийн рашаан, Уртын рашаан, Зүртийн рашаан, Улаан булгийн рашаан, Дашчилэнгийн рашаан, Худаг уулын рашаан, Зосын рашаан, Өвөр элгэний рашаан, Бархын рашаан, Энгэр булгийн рашаан, Жаргал нуурын рашаан, Арангатын рашаан, Замтын рашаан, Ламын рашаан, Цахарын рашаан, Баян булгийн рашаан, Далан түрүүний рашаан

Сэлэнгэ
Товхон хааны рашаан, Хөхрөөгийн рашаан, Асмалжингийн рашаан, Далтын /Уртын/ рашаан, Хондын рашаан, Хараагийн ар Баянголын рашаан, Баян суудлын рашаан, Ерөө Баян голын рашаан, Могойн рашаан, Ерөөгийн халуун рашаан

Булган

Сайхан Хульжийн халуун рашаан, Хунтын рашаан, нуур, Асгатын рашаан, Хануйн рашаан, Далайн булгийн рашаан, Хөгнө хааны рашаан, Хөндлөнгийн рашаан, Номын булгийн рашаан, Орхоны рашаан, Байшинтын рашаан, Хүйс нуурын рашаан, Зүүн турууны рашаан, Хөөврийн рашаан, Эрдэнэтийн рашаан, Чулуутын рашаан, Хулстайн рашаан, Асгатын рашаан

Төв аймаг
Улаанбаатарын рашаан, Сэлбийн рашаан, Баянцогтын рашаан, Жанчивлангийн рашаан, Нүүрэнгийн рашаан, Баруун байдлигийн рашаан, Дунд байдлигийн доод рашаан, Дунд байдлигийн дээд рашаан, Бүрхийн рашаан, Бүрхийн рашаан, нуур Хонгоны рашаан, Галдтайн рашаан, Гутайн рашаан, Минжийн рашаан, Тээлийн рашаан, Хайлаастын рашаан, Дэвсэн булгийн рашаан, Хун харын рашаан, Саарал морьтын рашаан, Элгэнэ рашаан, Естийн рашаан, Их тэнгэрийн рашаан, Бөөрөлжүүтийн рашаан, Хундаган рашаан, Бага төхөмийн давст нуур Их төхөмийн давст нуур Долоон рашаан, нуур

Ховд аймаг

Дуут сум дахь Нэвтийн рашаан

 

Хөвсгөл аймаг
Болнойн рашаан, Хөнжлийн рашаан, Тошилтын рашаан, Асгатын рашаан, Дулааны рашаан, Үүртийн рашаан, Халуун ус рашаан, Улаан булгийн рашаан, Жаргалантын рашаан, Цахир түрүүний рашаан, Өвгөдийн булгийн рашаан, Цагаан толгойн рашаан, Онь дэлийн рашаан, Рашаант түрүүний рашаан, Архангай Цэнхэрийн рашаан, Бор талын рашаан, Гялгарын рашаан, Цагаан сүлийн рашаан, Хөх сүлийн рашаан, Шартын рашаан, Алтан овооны рашаан, Хүүрийн булгийн рашаан, Ороохын рашаан, Жамганы рашаан, Шивэртийн рашаан, Ноён хангайн рашаан, Чулуутын рашаан, Ангархайн рашаан, Билгэхийн рашаан, Хадатын рашаан, Мухар хужиртын рашаан, Хоёр өтгийн рашаан, Асгат түрүүний рашаан, Хан-Өндөрийн рашаан, Цацын рашаан, Чулуут давааны рашаан, Байшингийн булгийн рашаан, Сарлагийн рашаан, Тамирын улаан хошууны рашаан, Цац толгойн рашаан, Цайдам нуур

Өвөрхангай аймаг
Хужиртын рашаан, Орхоны сайхан булгийн рашаан, Могойтын рашаан, Хамарын рашаан, Гятрууны рашаан, Эмтийн рашаан, Хүрэмтийн рашаан, Шаргын рашаан, Таацын рашаан, Харзантын рашаан, Таацын далан түрүүний рашаан, Хүрэн хадны рашаан, Мойлтын рашаан, Мөстийн рашаан, Цагаан хадын рашаан,

Баянхонгор аймаг
Шаргалжуутын халуун рашаан, Бага шаргалжуутын халуун рашаан, Үхэгийн рашаан, Хуримтын булгийн рашаан, Тээлийн рашаан, Өргөөтийн рашаан, Халиутын рашаан, Завхан Отгонтэнгэрийн рашаан, Улаан хаалгын рашаан, Цацын буягийн рашаан, Цэцэрлэгийн рашаан, Рашаан,тын рашаан, Улаан эргийн рашаан, Дархан уулын рашаан, Хожуулын рашаан, Халуун усны рашаан, Заартын рашаан, Цэцүүхийн рашаан, Мухар модны рашаан, Сант толгойн рашаан, Баянзүрхийн рашаан, Намын рашаан, Дүнгээгийн рашаан, Мөсөн түрүүний рашаан

Говь-Алтай аймаг
Хүнхэр зуслангийн рашаан, Улаан хайрханы рашаан, Аргалантын рашаан, Ховд Булганы халуун рашаан, Сондуултын рашаан, Рашаантын рашаан

Баянөлгий аймаг 
Үнхэртийн халуун рашаан, Бугатын рашаан, Билүүтийн рашаан, Цэнгэл хайрханы рашаан, Өмнөголын рашаан

Увс аймаг
Ногоон цэгээний рашаан, Хавцлын боомын рашаан, Бургастайн рашаан, Чандмань улааны рашаан, Хар тэрмэсийн рашаан, Урт булгийн рашаан, Их голын рашаан

Рашаан
Рашаан