Р
Раушпфайф жимбүүр (2)
Раушпфайф жимбүүр (2)

 

Герман үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Раушпфайф жимбүүр (Германаар: Rauschpfeife) давхар шууст, хоёр октав дуугарах цар хүрээтэй, модон үлээвэр хөгжмийн зэмсэг. Уг хөгжмийн нэр нь Германаар: rausch (дуу, шуугиан), rusch (хэл, шуус), pfeife (бишгүүр) гэсэн утгатай бол Италиар: schreierpfeife нь schreien (хашгирах) гэсэн утгатай ажээ. Раушпфайф жимбүүр нь хүчирхэг, хашгирсан дуутай, гадаа тоглоход зохицсон.

 

 

Раушфайф жимбүүр хроматик тон дуугаргаж чадах бөгөөд жимбүүрийн нүхийг хагас хаан янз бүрийн дуу авиа гаргах боломжтой байдаг. Раушпфайф жимбүүр нь анх Сопранино, сопрано, альт байсан бол өдгөө Аргил, тенор жимбүүрийг голлон хэрэглэх болжээ.

 

Раушпфайф жимбүүр (2)
Раушпфайф жимбүүр
Раушпфайф жимбүүрч
Хоромсон Раушпфайф жимбүүр (Double Rauschpfeife)