Р
Раванахатха хийл (2)
Раванахатха хийл (2)

 

Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Раванахатха (Ravanhatta violin) буюу Раванхатта (Ravanhatta), Раванхаттха (Rawanhattha), Раванастрон (Ravanastron), Равана хаста вена (Ravana hasta veena) хийл нь Хятад, Монголын хуучир, Икэл хуурын төрлийн Энэтхэгийн 2 чавхдаст нумт хөгжмийн зэмсэг юм.  

 

 

Раванахатха хийл нь бортого хэлбэрийн цартай, царын нүүрийг могойн арьсаар бүрсэн, торго болон шөрмөсөн чавхдастай нумт хөгжим юм.

 

Раванахатха хийл (2)
Раванахатха хийл
Раванахатха хийлч
Раванахатха хийлч