П
Пого хийл буюу Элдэвт хийл (2)
Пого хийл буюу Элдэвт хийл (2)

 

Пого хийл буюу Элдэвт хийл (Pogo cello) нь Англи, Америкийн ардын дуу хөгжимд өргөн ашигладаг чавхдаст цохивор хөгжмийн зэмсэг юм. 

 
 
 
Уг хөгжим Чөтгөрийн саваа (Devil's Stick), Лагэрфон таягт шигшүүргэ (Lagerphone), Түрэг хавирган сар (Turkish crescent), Бумбасс давсган цохивор хийл (Bumbass bladder fiddle), Жатгын хийл (Stump fiddle), Хамстрам (Humstrum), Саваан ятга (stick zither) хөгжмүүдийн шинжийг агуулсан тэдгээртэй ерөнхийдөө төстэй хөгмийн зэмсэг юм.
 
Пого хийл буюу Элдэвт хийл (2)
Пого хийл буюу Элдэвт хийл (Pogo cello).