Пку бялар (2)

 

Пку (Pku clarinet) буюу Паку (Paku clarinet) бялар (Армянаар:Պկու) нь Абрикосын мод, залуу бухын эврээр хийсэн Армян, Гүржийн үлээвэр хөгжмийн зэмсэг юм. Паку бялар нь тоглох 5-7 нүхтэй Зурна жимбүүртэй төстэй дуугаралттай. ганц октавын тоналисттай, шуус нь Кларнетийн шуустай төстэй байдаг.

 
Дээд регистрийн Пку бялар ойролцоогоор 25 см урттай байдаг бол Альт Пку (Alto Pku clarinet) бялар ойролцоогоор 35 см урт, тенор Пку (Tenor Pku clarinet) бялар 56 см орчим урттай байдаг ажээ. 

 

Пку бялар (2)
Пку бялар
Пку бялар