П
Пири жимбүүр (2)

 

Солонгос үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Пири  жимбүүр (Piri oboe) нь Солонгосын давхар шууст хулсан үлээвэр хөгжмийн зэмсэг юм. Как Западной гобоя, p'iri звук идет от вибрирующей тростью. Когурё ханлийгийн үед (37 г. до н.э. 668) буй болсон үлээвэр хөгжмийн зэмсэг юм. Пири жимбүүр нь Хуан пири (Хангыль: 향피리, Ханзаар: 鄕 觱 篥- Hyang piri), Сэ пири ( Хангыль: 세피리 , Ханзаар: 细 觱 篥 - Se piri) Дан пири ( Хангыль : 당피리, Ханзаар: 唐 觱 篥 - Dang piri), Даэ пири (대 피리 - Dae piri) гэсэн үндсэн дөрвөн төрлийн Пири жимбүүр байдаг. 

 

Пири жимбүүр нь ардын болон сонгодог дуу хөгжим тоглоход зохицсон үлээвэр хөгжим юм. Уламжлалт Пири жимбүүр нь тоглох найман нүхтэй, долоо нь нүүрэн талдаа нэг нь ард талдаа (эрхий хурууны) байрлана.

 

Пири жимбүүр (2)
Пири жимбүүр
Пири жимбүүр