П
Пикколо жимбүүр (2)
Пикколо жимбүүр (2)

 

Итали үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Пикколо жимбүүр (Piccolo Oboe) нь Италийн үлээвэр хөгжмийн зэмсэг юм. Пикколо нь дуугаралтын цар хүрээ нь хамгийн өндөр, хамгийн бага овор хэмжээтэй жимбүүр юм. 
 

 

Уг жимбүүрийг өөрөөр Тэрз жимбүүр (Terz oboe), Францд Мюзэт (Musette oboe) хэмээн нэрлэдэг.

Пикколо жимбүүр (2)
Пикколо жимбүүр (Piccolo oboe)
Пикколо жимбүүр (Piccolo oboe)
Жозеф Пикколо жимбүүр (Josef Piccolo oboe)