П
Перугийн хөгжмийн зэмсэг (2)
Перугийн хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Перугийн хөгжмийн зэмсэг

 

 

Перугийн вааран шүгэл (Peruvian Ceramic whistles)

 

 

1. Перугийн Хатан хаан хоромсон бишгүүр (Peruvian Quena double flute), 2. Хулс ясаар үйлддэг Хатан хаан бишгүүр (Peruvian Quena flute), 3. Перугийн Лама гөрөөсний туруугаар үйлдсэн шигшүүргэ (Peruvian percussion instrument of llama toenails), 4. Перугийн Тобиллэра шигшүүргэ (Peruvian Tobillera Seed Shaker)

 

 

1. Перугийн Далай хулуун бөмбөр (Peruvian Ocean Pumpkin drums), 2. Перугийн дун бүрээ (Peruvian conch shell trumpet), 3. Сампонио баглаа бишгүүр (Samponio panpipe)

 

 

1. Перу Окарина (Peruvian Okarina), 2. Перу Бандурри (Peruvian Bandurria), 3. Перу Вааран бүрээ (Peruvian Ceramic trumpet)

 

 

М.э 1-800 он Кавины соёлд хамаарах Перу Окарина (Cavin art Peruvian Okarina)

 

 

М.э.100-800 он Мочэ (Moche / Mochica Culture Peruvian Okarina) соёлд хамаарах Перу окарина

 

 

1. Куйжада (Quijada jawbone percussion instrument) буюу Чаррасга (Charrasga jawbone percussion instrument) адуу, илжигний эрүүний ясан цохивор,  2. Сику баглаа бишгүүр (Siku panpipe), 3. Тарка модон бишгүүр (Tarka wooden flute)

 

 

1. Ток Ток модон цохивор (Toc-Toc wooden percussion instruments), 2. Дээд талд: Бандурри Маримачо (Bandurria Marimacho), б. Доод талд: Бандурри Кускуэно (Bandurria Cusqueno), 3. Ууль модон бөмбөр (Peruvian Owl wooden drum), 4. Ууль хулуун шигшүүргэ (Peruvian Owl gourd Rattle)
 
Перугийн хөгжмийн зэмсэг (2)
Гажон дэлдүүр модон хайрцаг (Gajon box-shaped percussion instrument)
Чаранго (Charango)
Чинлили (Chinlili) буюу Чинлило (Chinlilo) гитар
Перу дамар (Peruvian Daimura)
Перугийн Маракас шигшүүргэ (Peruvian Maracas)
Перугийн шууст хулсан бишгүүр (Peruvian Bamboo Reed Flute)
Бомбо модон бөмбөр (Bombo Wooden drum)
Зургаан инчийн Хулуун бөмбөр (Six inches Pumpkin drums)