П
Персийн хөгжмийн зэмсэг (2)
Персийн хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Персийн хөгжмийн зэмсэг

 

 

Салланэх товшуур (Sallaneh)

 

 

Луристан (Luristan) буюу Лорэстан хүрэл хонх (Lorestan Bronze bells)

 

 

 

1. Сетар (Setar, Персээр. سه ‌تار‎  се-гурав, тар-чавхдас), 2. Ираны Кажар хонх (Qajar Bell). XIX зуун, 3. Перс Тар товшуур (Tar)

 

 

Барбат бийблиг товшуур (Barbat, Персээр: بربط‎‎)

 

 

1. Даф шигшүүргэт хэнгэрэг (Daf / Dap  bell tambourine), 2. Перс Дохол бөмбөр (Persian Dohol drum), 3. Дутар товшуур (Dutar), 4. Гхайчак хуур (Ghaychak)

 

 

1. Сантур ёочин (Santur), 2. Ираны ардын дуу хөгжимд ашигладаг Перс Нагара бөмбөр (Persian Naqqara Folk Drum), 3. Ней цууран бишгүүр (Ney)

 

 

Шурангиз товшуур (Shurangiz / Shoorangiz)

 

 

1. Персийн цом хэлбэрийн Томбак бөмбөр (Persian Tombak goblet drum), 2. XIX зууны Перс Сурнай жимбүүр (Persian Sorna oboe)

Персийн хөгжмийн зэмсэг (2)
Перс Тар товшуур (Tar). XIX зууны сүүл
Иран, Курдистаны Перс цан (Persian brass cimbals)
Нэй анбан туламан бишгүүр (Ney anban bagpipes)
Каманча (Kamānča) хуур
Саз товшуур (Saz)
Эртний Персийн Сурнай жимбүүр (Sorna Ancient Persian oboe)