Паху бөмбөр (2)

 

Паху (Pahu drum) бөмбөр нь Полинези, Хавай, Таити, Кука арал, Самоа, Токелаугийн уламжлалт цохиур хөгжмийн зэмсэг юм. Хавайгаар Паху гэдэг нь бөмбөр гэсэн утгатай үг юм.

 

 
Хавайн Паху бөмбөр нь үндсэн хоёр төрөл зүйл байдаг. Нэг нь Хейау Паху (Heiau Pahu) буюу шашны буюу мөргөлийн бөмбөр,  нөгөөх нь Хула Паху (Hula Pahu) буюу Паху Меле (Pahu Mele) бөмбөр юм. Хула Паху нь ардын дуу, бүжиг хөгжимд зориулагдсан бөмбөр юм. 
 
 
Паху бөмбөр нь Хавай бүжгийн хэмнэл үүсгэх үндсэн хөгжмийн зэмсэг бөгөөд кокосын модыг зүйж уг бөмбөрийн царыг үйлдэх бөгөөд Аварга загасны арьсаар бүрж гарын алга болон хуруугаар дэлдэн тоглоно. 
 

Паху бөмбөр (2)
Паху бөмбөр
Паху бөмбөр
Хавайн Паху бөмбөр (Hawaiian Pahu Drum)