Парониходон

 

Парониходон.  Латинаар: Paronychodon нь целурозаврын бүлгийн үлэг гүрвэл юм. (бүрэн нотлогдоогүй) Зонхилох зүйлийг Эдвэрд Дринкер Копе 1876 онд Монтанагаас илрүүлж 75 сая жилийн өмнө амьдарч байсан уг зүйлийг Paronychodon lacustris хэмээн нэрлэжээ.

 

Paronychodon-ны Вайомингоос олдсон зүйл 65 сая жил, Испанаас олдсон нь 125 сая жил, Ютагаас олдсон нь 112 - 93 сая жилийн өмнө амьдарч байжээ. 

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Үлэг гүрвэлийн жагсаалт

Парониходон
Парониходоны хумс
Парониходоны толгойн байдал