П
Паркапзук туламан бишгүүр (2)
Паркапзук туламан бишгүүр (2)

 

Армян үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Паркапзук (Parkapzuk bagpipe) туламан бишгүүр (Армянаар: Պարկապզուկ) нь Ирландын туламан бишгүүрийн ойрын төрөл Армяны үлээвэр хөгжмийн зэмсэг. Паркапзукыг ардын хөгжим болон цэргийн үлээвэр хөгжимд хэрэглэдэг. М.Э. I зуунд туламан бишгүүр Ромд ашиглаж байсан баримт байдаг.

 

 

Паркапзук нь туламанд хоёр болон түүнээс дээш хэлтэй бишгүүрийг суулгах бөгөөд нэг нь бишгүүр мэт хуруугаар дарж тоглох нүхтэй нөгөөх нь нэг өнгө дуугарах зориулалттай. Бишгүүр нь дианотик хөгтэй, ардын дуу бүжгийн ая тоглоход зохицсон байдаг. 

 

 

Паркапзук туламан бишгүүр (2)
Паркапзук туламан бишгүүр
Паркапзук туламан бишгүүрчид
Армяны шуудангийн марк дээр дүрслэгдсэн Паркапзук туламан бишгүүр