Пантудрако

 

Пантудрако. Pantydraco нь Хожуу триасын галавын үе буюу ойролцоогоор 228-199 сая жилийн өмнө өнөөгийн Английн нутагт амьдарч байсан гүрвэл аарцагт Sauropodomorpha -ийн бүлийн үлэг гүрвэл юм. Анх палеонтологч Яатэс, Кэрмак нар уг зүйлийг 2007 онд тодорхойлон бичжээ.

 

 

Уг гүрвэлийн цорын ганц зүйл: Pantydraco caducus.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Үлэг гүрвэлийн жагсаалт

Пантудрако
Пантудрако
Пантудраког хүний биеийн өндөртэй харьцуулсан нь