Пандури (2)

 

Гүрж үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Пандури товшуур нь Гүрж үндэстний гурван чавхдаст хөгжим бөгөөд Зүүн Гүржийн Пшавхевсурети, Тушети, Кахети, Картлид өргөн тархжээ. Пандури товшуур нь ардын болон сонгодог гэсэн хоёр төрөл байна.

 

 

Пандури нь секунд- терц хөгтэй. Нэг хоёрдугаар чавхдас бага терц, хоёр гуравдугаар чавхдас их секундын дуу авиа гаргана. Доод талаасаа нэгдүгээр чавхдас "Ми", хоёрдугаар чавхдас "До#, гуравдугаар чавхдас "Ля" нотоор хөглөгдөнө  

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Гүрж үндэстний хөгжмийн зэмсэг

Пандури (2)
Пандури товшуур
Пандури товшуурч