П
Пандейро хэнгэрэг (2)
Пандейро хэнгэрэг (2)

 

Пандейро хэнгэрэг (Pandeiro tambourine) нь Өмнөд Америк, Португалид тоглогддог цохиур хөгжмийн зэмсэг. Бразилид Пандейрог ардын хөгжмийн зэмсэгт тооцдог бөгөөд самба бүжгийн салшгүй хэсэг хэмээн үздэг.

 

 

Бразилийн Капоэйра тулааны үед Пандейрогийн хэмнэл дагалддаг. Мембраныг чанга сул татах замаар хүссэн өнгөөр хөглөж болдог.

 

Пандейро хэнгэрэг (2)
Пандейро хэнгэрэг
Пандейро хэнгэрэг