Пампараптор

 

Пампараптор. Латинаар: Pamparaptor (Porfiri, Calvo & Santos, 2011). Pamparaptor буюу "Пампын араатан" гэсэн утгатай. Пампараптор нь цэрдийн галавын үед буюу 93-85 сая жилийн өмнө өнөөгийн Аргентины Неукенд амьдарч байсан Dromaeosauridae-гийн бүлийн гүрвэл аарцагт, теропод үлэг гүрвэл юм. Уг зүйлийг анх палеонтологч D. Porfiri, Jorge O. Calvo, Domenica dos Santos нар 2011 онд тодорхойлон бичжээ.

 

 

Ганц зүйл байгаа нь: Pamparaptor micros. Уг гүрвэл ойролцоогоор 0.5-0.7 метр урттай, Deinonychosauria-гийн бүлд хамаардаг ч Dromaeosauridae болон Troodontidae гийн суурь зүйл хэмээн үздэг байна.  

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Үлэг гүрвэлийн жагсаалт

Пампараптор
Пампараптор
Pamparaptor