П
Пакхавадж бөмбөр (2)
Пакхавадж бөмбөр (2)

 

Энэтхэгийн хөгжмийн зэмсэг

 

Пакхавадж (Pakhavaj) нь Энэтхэгийг торх хэлбэрийн хоёр мембрант бөмбөр юм. Уг бөмбөрийг Энэтхэгийн дуу хөгжим, бүжигт өргөн хэрэглэдэг бөгөөд уг бөмбөр нь баялаг гармон бүхий намуухан дуутайгаараа онцлог.
 
 
 
 
Пакхаваджыг дэрэн дээр хэвтээгээр байрлуулж зүүн гар тал руу аргил дуугаралттай талыг харуулж тоглоно. (Pakhavaj нь: pakṣa-нүүр тал, vadya-хөгжим гэсэн үг). Пакхаваджын аргил талд голлон тоглодог. Пакхаваджын Хойд Энэтхэгийн хувилбар нь Мриданг (mridang) бөмбөр юм. 

 

Пакхавадж бөмбөр (2)
Пакхавадж бөмбөр
Пакхавадж бөмбөрч