П
Пайгу цувраа бөмбөр (2)
Пайгу цувраа бөмбөр (2)

 

Хятад үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Пайгу цувраа бөмбөр (Ханзаар: 排鼓 - Páigǔ drums) нь Шан династийн үе буюу м.э.ө 1700-1045 оны үед буй болсон Хятадын цохиур хөгжмийн зэмсэг. Пайгу нь янз бүрийн хэмжээ хөгтэй 5-6 ширхэг бөмбөрийн цогц юм.

 

 

Түүнийг тусгай мод, металл тавиур дээр суурилуулж тоглох бөгөөд дуугаралтын цар хүрээ нь 4-5 наймц орчим байдаг. Пайгу нь хөгжмийн чуулгын зохиомж, Хятадын ардын хөгжмийн чуулгад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

 

Пайгу цувраа бөмбөр (2)
Пайгу цувраа бөмбөр
Пайгу цувраа бөмбөр