О
Орос ардын хөгжмийн зэмсэг (2)
Орос ардын хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Орос ардын хөгжмийн зэмсэг

 

 

1. XVII зууны Оросын хөгжимчид, 2. Эртний Славяны Варган хэл хуур (Wargan jaw harp)

 

 

Шууст Пищик зэгсэн бялар (Pishik cane reedpipe)

 

 

Жалейка (Zhaleika clarinet) буюу Брёлка (Bryolka clarinet) бялар

 

 

1.3. Контрабас Балалайк (Contrabass Balalaika), 2. Аргил Балалайк (Bass Balalaika)

 

 

Орчин цагийн  Орос ардын хөгжмийн зэмсэг

 

 

Гудок хуур (Gudok). Уг хуурыг өөрөөр Гудка (Gudka), Гудочек(Gudochek), Гудило(Gudilo), Гудище (Gudische) хэмээн нэрлэдэг

 

 

Халбаган цохиур хөгжим (Wooden musical spoons)

 

 

1. Рубель хэдэргэ (Rubel), 2. Малчны Рожок урам (Shepherd Rojok), 3. Рожок урам (Rojok horn)

 

 

Ямааны хөл ангийн урам (Goat Foot Hunting horns)

 

 

 

Орос ардын хөгжмийн зэмсэг (2)
Гармонь буюу Гармошка (Harmonica / Garmoshka / Harmony)
Балалайк (Balalaika)
Домра (Domra)
Татарчуудаас гаралтай Эртний Орос Гусли ятга (Gusli)
Трещотка Хэдрэгэн эргүүлэг (Tryeshotka Ratchet)
Куге хос хонхот цохивор (Kuge bells)
Орос ардын Дрова Залтасан царгил (Drova xylophone)
Халимаг, Татарын Саратов хонхот гармонь (Saratovskaya bell garmony)
Орос ангийн урам (Russian hunting horn). XIX зуун