О
Орнитологи буюу шувуу судлал
Орнитологи буюу шувуу судлал

 

Орнитологи. Эртний Грекээр: ὄρνις, төрөх, ὄρνιθος - шувуу судлал гэсэн утгатай үг. Шувууны эмбриологи, морфологи, физологи, экологи, тархалт, тогтолцоог судалдаг байгалын шинжлэлийн бүлэг. Италийн байгаль судлаач У. Альдрованди  XVI зууны сүүлээр уг нэр томъёог шинжлэх ухаанд хэрэглэжээ..

 

 

Белон өөрийн "Шувуу" номондоо хүнийг шувуутай харьцуулсан нь 1555 он

 

 

Хүмүүс чулуун зэвсгийн үеэс л шувууг сонирхон ажиглаж судлаж байжээ. Энэ үеийн хүмүүсийн булш малтлагаас хүмүүс хоол хүнсэндээ 80 гаруй зүйлийн шувууг хэрэглэж байсан нь илэрчээ. Шувуутай холбоотой үг хэллэг, зан үйл, ардын уламжлалт анагаах ухаанд өргөн дэлгэрч өнөөг хүртэл оршисоор байна. Шувууг агнахаас гадна хиймэлээр дарах (инкубаци) аргыг м.э.ө 400 онд Египитд, 246 онд Хятадад хэрэглэж байжээ. 
 
М.э.ө 350 онд Аристотель Амьтдын түүх "Historia Animalium" номондоо шувуудын нүүдэл, өдөө гөвөх, өндөгөө дарах, амьдарлын хүрээг нь тодорхойлон бичиж байжээ.
Орнитологи буюу шувуу судлал
Орнитологи
Антонио Валлиi да Тоди шувууны жиргээ, түүний эзэмшил газар нутаг харилцан хамааралтайг мэддэг байжээ. 1601 он