Органола (2)

 

Органола (Organola / Draaiorgel Organola / Orgelboek) (Грекээр:  ὄργανον - багаж зэмсэг гэсэн үгнээс гаралтай) нь хэлт, товчлуурт оньсон хөгжмийн зэмсэг. Уг хөгжим өргөн дэлгэрээгүй бөгөөд гишгүүргүй, цахилгаан хөдөлгүүрийн  эргэлтийн тусламжтайгаар дуу авиаг гаргана.

 

 

Хөдөлгүүрийн эргэлт, агаарын урсгалын хүчнээс уг хөгжмийн дуу хамаардаг. 

 

Органола (2)
Органола
Органола