Ойн унтаахай

 

Монголын улаан номонд орсон амьтад

 

 

Ойн унтаахай Латинаар: Dryomys nitedula pallas нь хөхтөн амьтны аймгийн нэг болох мэргэчдийн баг унтаахайн овогт багтдаг. Булган голын бургасан шугуйд тохиолддог. Үүрээ бургасан дээр засна. Шөнийн гүйдэлтэй амьтан. Амьдралыг нь судалж хадгалж байх арга хэмжээ боловсруулах зорилгоор хамгаалалтанд авсан.

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын улаан номонд орсон амьтад

 

Ойн унтаахай
Ойн унтаахай