Н
Нумт хөгжмийн зэмсэг (2)
Нумт хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Нумт хөгжмийн зэмсэг

 

 

Араб болон Египетийн Рабабах хуур (Arabian Rababah): а. Дугуй царт Рабабах, б. Дөрвөлжин царт Рабабах

 

 

1. Аляск, Канадын Эскимос хуур (Eskimo fiddle) буюу Агиак (Agiaq), Агиарнак (Agiagnaq), Агиарут (Agiarut) хуур, 2. Исландын Фиола хэвтээ хуур (Fiоla bowed Instrument)

 

 

 

1.Бирмийн Таяав хуур (Tayaw), 2. Хорватын Лижерика (Croatian Lijerika), 3. Ятган хийл (Cither-Viol). Испани. XVIII зуун, 4. Герман хийл (German Violin). XVIII зуун 

 

 

Энэтхэгийн Гужарат, Ражастан мужуудад тархсан Эктар (Еktar) буюу Эктара (Ektara), Эктаро (Ektaro) хуур

 

 

Иран, Афганистан, Пакистаны Суроз хуур (Suroz)

 

 

1. Конгын бяцхан нумт Нзамби хуур (Nzambi bowed insturment). 2. Перс Кеманче (Persian Kemence). 1869 он, 3. Кашмир Саз (Kashmir Saz)

 

 

Уэльс хийл (Wales crwth)

 

 

Исландын Лангспил хуур (Langspil fiddle) нь 80-104 см урттай, 1-5 чавхдастай, цар нь шулуун болон хагас дугуй хэлбэртэй байдаг. Уг хуурыг нарс, хус, царс зэрэг олон төрлийн модоор үйлддэг. Лангспил хуур XVIII зуунд буй болжээ.

 

 

Скандинав хийл (Scandinavian fiddle) буюу Страк хуур (Strakharpa fiddle)

 

 

Нумт хөгжмийн зэмсэг (2)
Эртний Монголын Икэл хуур (Ikel khuur)
Энэтхэг, Бенгали, Бангладешын Дилруба (Dilruba) буюу Эстраж (Esraj) хуур
Түрэгийн Хиказ Таксими (Hicaz taksimi) хуур
Пиренейн хойг дундад зууны Испаны нутаг дээр 711-1492 онд оршиж байсан А́ндалусчуудын Ребаб (Andalusian Rebab)
Таван чавхдаст Белабахарр хийл (Five-stringed Belabaharr fiddle)
Египет, Сахар, Араб, Персийн (Rababa fiddle)
Хятадын Ла Руан хуур (拉阮-Lā ruǎn)
Рабаба хуур (Rababa fiddle)