Н
Нумт Псалтирь (2)

 

Нумт Псалтирь (Bowed psaltery) нь ХХ зууны эхэнд буй болжээ. 1925 онд Германы Клеменс Нейбер (Clemens Neuber) дундад зууны Пластирь ятганд нум хийж зохиогчийн эрх авчээ.

 

 

Нумт Псалтирийг Германаар Стрэйчпсалтер (Streichpsalter) хэмээн нэрлэдэг.

 

 

1. Сопрано Стрэйчпсалтер (Soprano Streichpsalter), 2. Альт Стрэйчпсалтер (Alto Streichpsalter), 3. Аргил Стрэйчпсалтер (Bass Streichpsalter)

Нумт Псалтирь (2)
Тенор Нумт Псалтирь (Tenor Bowed psaltery) буюу Тенор Стрэйчпсалтер (Tenor-Streichpsalter)
Нумт Псалтирь (Bowed psaltery)