Н
Никельхарпа хийл (2)
Никельхарпа хийл (2)

 

Нумт хөгжмийн зэмсэг

Никельхарпа хийл (Nyckelharpa) буюу Түлхүүрт хийл (Keyed fiddle / Key harp) нь Шведийн уламлалт нумт хөгжмийн зэмсэг юм. Уг хөгжмийг Шведийн 50 крон мөнгөн дэвсгэрт дээр дүрсэлсэн байдаг билээ. XIV зууны дунд үеэс Швед, XV зуунаас Итали, Герман болон бусад улсад түгэн дэлгэрчээ. 
 

 

1. Никельхарпа хийлийн өвөг болох Морахарпа хийл (Moraharpa) Шведийн Мора хотоос 1526 онд олджээ. 2-3. Шведийн Никельхарпа хийл

 

Уг хийлийг Финляндад Найкэлхарп хийл (Finnish Nickelharpa) хэмээн нэрлэдэг. 

Никельхарпа хийл (2)
Финлянд Найкэлхарп хийл (Finnish Nickelharpa)
Найкэлхарп хийлч
Шведийн 50 крон мөнгөн дэвсгэрт дээр дүрслэгдсэн Никельхарпа хийл