Нгомби ятга (2)

 

Африкийн хөгжмийн зэмсэг

 

Нгомби (Ngombi) буюу Омби (ombi) нь Африкийн Арфа хэлбэрийн 7-10 чавхдаст ятга юм. Чавхдаснууд нь арьсаар бүрсэн хайрцаг хэлбэрийн цартай бэхлэгдэх бөгөөд уг ятгыг хоёр гараар найрал дууг дагаж тоглох буюу гоцлолоор тоглодог. 

 

 

Уг ятга Хятад, Энэтхэг,Ази, Европын улс орнуудаар өргөн тархсан бөгөөд Африкт хамгийн олон хувилбар  Мавританд байдаг. 

 

 

 

Нгомби ятга (2)
Нгомби ятга
Нгомби ятгач
Нгомби ятга