Н
Навчгүй Оочгоно

 

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

 

Навчгүй Оочгоно. Латинаар: Epipogon Aphyllum нь шилмүүст ойн чийглэг хөрсөнд ургадаг сапрофит ургамал. Монгол Дагуурын тойргийн баруун хойд хэсгээр Орхон Шаамар, Дулаанхаан уулаар тохиолдоно. Вегетатив эрхтнээр үрждэг. Үрээр үржихдээ удаан.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

 

Навчгүй Оочгоно
Навчгүй Оочгоно.Epipogon Aphyllum