М
Мокугё цохивор модон загас (2)
Мокугё цохивор модон загас (2)

 

Япон үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Мокугё цохивор модон загас (Mokugyo wooden fish) нь Азийн Буддын сүм дугануудад маань, мэгзэм уншихад, шашны зан үйлд хэрэглэгддэг загас хэлбэртэй модон цохиур хөгжим юм.

 

 

 

Мокугё цохивор модон загас болон түүний цохиурууд

 

Мокугё цохивор модон загас (2)
Мокугё цохивор модон загас (Mokugyo wooden fish)
Мокугё цохивор модон загас
Мокугё цохивор модон загас