М
Миоцены үеийн сүүн тэжээлтнүүд
Миоцены үеийн сүүн тэжээлтнүүд

 

  • Adinotherium - Адинотер. ойролцоогоор 17,5—11,61 сая жилийн өмнө өнөөгийн өмнөд Америкт
  • Amebelodon (Barbour, 1927) - АмебелодонОйролцоогоор 8-9 сая жилийн өмнө өнөөгийн хойд Америкд
  • Ictitherium (Trouessart, 1897) - Иктитеройролцоогоор 12,7-5,3 сая жилийн өмнөөс өнөөгийн Еврази, Африкт 
  • Indricotherium - Индрикотеройролцоогоор 30-20 сая жилийн өмнө, өнөөгийн Монгол, Казахстаны Аралын тэнгис, Шиньжан Уйгарт