М
Мизмар жимбүүр (2)
Мизмар жимбүүр (2)

 
Мизмар (mizmar) жимбүүр (Арабаар: مزمار) нь Арабын дуу хөгжимд онцгой байр суурь эзэлдэг. Мизмар нь дан буюу хос жимбүүрийн ерөнхий нэршил юм. Египтэд дундад зууны үеэс Мизмар нь шовхолжин хэлбэртэй байх бөгөөд уг хөгжим гобойн төрөлд багтдаг билээ. 
 
 
 
Египетийн Мизмар жимбүүр (Egyptian Mizmar oboe)
 
 
 
 
Турк, Ливан, Сири-д Зурна (Zurna) хэмээн нэрлэдэг бол зарим газар Замр буюу Замоур (زمر - Zamr / Zamour), Мароккод Гхайта буюу Рхайта (غيطة Ghaita / Rhaita) хэмээн нэрлэх ажээ. Мизмар нь Арабын ертөнц түүн дотор Ливан, Сири, Израил, Иракд бэлхүүсний бүжигт голлон ашиглагддаг.
 

Мизмар жимбүүр (2)
Түрэг Мизмар жимбүүр (Turkish Mizmar)
Мизмар жимбүүр
Египет Мизмар жимбүүр (Egyptian Mizmar)