Мелофон (2)

 

Мелофон (Mellophone) бүрээ нь гоцлол тоглоход зориулагдсан хөгжим төдийгүй Марш оркестрт Валторн бүрээг орлодог. Дуугаралтын цар хүрээ нь хоёр хагас октав. Гадаад байдлаараа труба бүрээтэй төстэй.  

 

 

Фа мажор өргийн Мелофон (mellophone in the key of F)

 

 

Мелофон нь Альт дуугаралттай бүрээ бөгөөд битүү болон задгай талбайд тоглох боломжтой. Хорьдугаар зууны дунд үеэс уг бүрээний хэрэглээ нь эрс багасчээ.

 

Мелофон (2)
Мелофон
Америкийн төгөлдөр хуурч, хөгжмийн зэмсэг зохион бүтээгч Стэн Кентоны (Stan Kenton) (1911-1979) Мелофон бүрээ
Винсент Бах Meрceдeсийн Маршийн Мелофон бүрээ (Vincent Bach Mercedes F Marching Mellophone)