М
Мексикийн хөгжмийн зэмсэг (2)
Мексикийн хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Мексикийн хөгжмийн зэмсэг

 

 

Бажо сэксто гитар (Bajo sexto guitar)

 

 

1. Хуака окарина бишгүүрч, 2. Хоромсон Хуака окарина (Double ocarina), 3. Гурамсан Хуака окарина (Triple Huaca Ocarina), 4. Дөрөмсөн Хуака окарина (Quadruple Huaca ocarina)

 

 

1. Мексик наадмын бөмбөр Mexican Festival drum, 2. Мексик, Панамын Яст мэлхийн хуяган бөмбөр (Turtle shell drum), 3. Бандолон (Bandolón), 4. Мексикийн баруун эргээс олдсон Колумбаас өмнөх үед хамаарах Жалиско хоромсон шигшүүргэ (Pre-Columbian Jalisco Double Rattle)

 

 

1. Жарана гитар (Jarana guitar), 2. Жарана Рэкуинто (Requinto de Jarana), 3. Жарана Жароча (Jarana jarocha) болон Жарана Москуито (Jarana Mosquito), Жарана жароча гитарыг овор хэмжээгээр нь тав ангилдаг. Хамгийн жижгийг нь Жарана Чакуистэ (Jarana Chaquiste),Сопрано Укулеле гитарын (Soprano Ukulele) хэмжээтэйг нь Тэргүүн Жарана (Jarana Primera), Концертны Укулеле гитарын хэмжээтэйг нь Жарана Сэгунда (Jarana Segunda), Тенор болон Баритон укулелегийн дундаж хэмжээтэйг нь Жарана Терсера (Jarana Tercera), Баритон Укулелегээс урт хэмжээтэйг нь Терсерола (Tercerola) буюу Жарана Куарта (Jarana Cuarta) хэмээн нэрлэдэг.   Мөн Вэракрузана мужын Жарана гитарыг Жарана Вэракрузана (Jarana Veracruzana) хэмээн нэрлэдэг.

 

 

1-2. Бахиан  таван чавхдаст гитар (Bahian 5 string guitar), 3. Гитарра Чамула (Guitarra Chamula)

 

 

1. Хуапангуэра (Huapanguera) буюу Куинта Хуапангуэра гитарра (Guitarra Quinta Huapanguera), Хуапангуэра гитарра (Guitarra Huapanguera), 2. Тэркэрола Жарана (Tercerola de jarana)

 

 

Шоргоолж идэштангийн (Латинаар: Dasypodidae Gray, 1821) хуягаар царыг нь үйлдсэн Кончера гитар (Conchera Armadillo shell Guitarra)

 

 

1. Мексикийн баруун эргээс олдсон м.э. ө 200 - м.э 200 онд хамаарах Колима соёлд хамаарах Колима Тэрракотта Хоромсон Вааран бишгүүр (Colima Terracotta Double Pottery flute), 2. Колима баглаа бишгүүр (Colima pan flute), 3. Жарана Хуастэка гитар (Jarana Huasteca), Уг гитарыг өөрөөр Жарана де сон Хуастэка (Jarana de son huasteco), Жаранита (Jaranita) хэмээн нэрлэдэг, 4.  Хуастеко гурвал хамтлаг (Trio ensemble huasteco). а.Хийл (Violin), б. Жарана Хуастэка гитар (Jarana Huasteca), в. Хуапангуэра гитар (Huapanguera)

Мексикийн хөгжмийн зэмсэг (2)
13,2 см урттай Мексикийн тоглох дөрвөн нүхт керамик бишгүүр (Mexican four finger-holes ceramic flute), 1486-1520 он
Мексик Пандеро (Mexican pandero)
Хуэхуэтл том бөмбөр (Big Huehuetl Drum)
Мексикийн 5-6 чавхдаст Сиринчо бяцхан гитар (Sirincho Guitarrita)
Мексикийн малчдын хонины ясаар үйлдсэн Флаутилла шүгэлэн бишгүүр (Flautilla whistle flute )
Мандолин Кончерос (Mandolina concheros)
Мексикийн баруун эргээс олдсон м.э. ө 200- м.э 200 онд хамаарах Вааран бишгүүр (Pottery flute)