М
Мартин бүрээ (2)

 

Германы Элкхарт (Elkhart) хотод 1908 онд Мартин үлээвэр хөгжмийн зэмсгийн үйлдвэр (Martin Band Instrument Company) байгуулагдсанаар Мартин бүрээ, саксофон, флюгельгорн, тромбон зэрэг джаз болон үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүдийг үйлдвэрлэх болжээ.  

 

 

Мартин зөвлөл (Martin Committee). 1940 он 

 

Мартин үлээвэр хөгжмийн зэмсгийн үйлдвэрийг түшиглэн 1930-аад онд хөгжимчин, багш, судлаачидыг багтаасан Мартин зөвлөлийг (Martin Committee) байгуулжээ. 

Мартин бүрээ (2)
Мартин бүрээ (Martin trumpet)
Мартин бүрээ (Martin trumpet)