Манжир (2)

 

Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг 

 

Манжир (Manjira Hand Cymbals / Manjira Small Cymbals) жингэнүүр буюу харшуур бяцхан цан. Уг цанг Тхалам (Thalam), Талам (Talam), Каратал (Karatalas), Жханж (Jhanj), Гини (Gini), Тала (Tala), жижиг Манжир харшуур цанг Мондира (Mondira), томыг нь Кафи (Kafi) Цимбал (Cymbals) хэмээн янз бүрээр нэрлэдэг.

 

 

Бхажануудын бүжгийн хэмнэлд манжирыг голлон хэрэглэдэг нэн эртний хөгжмийн зэмсэг юм. Эртний сүм дуганын ханын товгор сийлбэрээс уг хөгжмийн зэмсгийг харж болно. Манжирыг Бхаратан төдийгүй Атьям, Кучипуди, Манипури, Мохини Аттам, Андхра Натьям, Катхакалийн бүжгүүдэд өргөн хэрэглэдэг

 

 

Манжир (2)
Манжир жингэнүүр цан
Манжир жингэнүүр цан