М
Малайзын хөгжмийн зэмсэг (2)
Малайзын хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Малайзын хөгжмийн зэмсэг

 

 

1. Малайзын уламжлалт Гонх (Traditional Malay Gong), 2. Хулсан хоолойноос өөрөөс нь хоёр хос нийт дөрвөн чавхдасыг ухаж гаргасан Каранийнг ятга (Karaniing bamboo tube zither). Уг ятгыг өөрөөр Кэрэб (Kereb) хэмээн нэрлэдэг. Харин чавхдасыг нь өөр материалаар үйлдсэн хулсан ятгыг Крэм (Krem) хэмээн нэрлэдэг ажээ. 3. Кулинтанг жигдэлсэн гонх (Kulintang ancient horizontally gongs), 4. Кенданг бөмбөр (Kendang drum)

 

 

Малайз, Брунейн Кананг Гонх (Canang gong)

 

 

1. Компанг хэнгэрэг (Kompang), 2. Малайз, Борнео арлын хойд нутгийн  Ибан ястаны (Iban people) Энсэрунай (Enserunai) буюу Эн суранай хуур (Ensuranai Fiddle). 1889 он. 3. Гэдомбак бөмбөр (Gedombak drum)
 
 
Индонез, Малайзын Какапи ятга (Kacapi Zither)
 
 
 
 
Рэбана Уби хүрдэн бөмбөр (Rebana Ubi drum)
 
 
 
1. Сундатанг товшуур (Sundatang), 2. Тэтавак хос гонх (Tetawak pair gong). Уг хос гонхыг уламжлалт театр, ардын дуу бүжигт ашиглана.  Хос гонхны нэгийг нь Тэтавак Анак буюу хүүхэд гонх (Tetawak Anak gong), нөгөө нь Тэтавак ибу буюу эх гонх (Tetawak Ibu gong) хэмээн нэрлэдэг.
 
 
Мука бадан Ребаб (Muka badan rebab)
Малайзын хөгжмийн зэмсэг (2)
Агунг гонх (Agung gong)
Малайзын Дусун ястаны Бункау хэл хуур (Bungkau jaw harp). Уг хэл хуурыг өөрөөр Урдинг (Uriding), Туридинг (Turiding), Куридинг (Kuriding), Кубинг (Kubing) хэмээн нэрлэдэг.
Индонез, Малайзын Мирвас бөмбөр (Mirwas drum)
Сапэ Саравак товшуур (Sape Sarawak)
Сомпотон баглаа бишгүүр (Sompoton Pan flute)
Тэтуанг эвэр бүрээ (Tetuang Blowing horn)
Малайзын Тига тали Ребаб (Rebab Tiga Tali)