М
Майнл Гажита (2)

 

Перугийн хөгжмийн зэмсэг

 

Майнл Гажита нь Перу ардын сонгодог хөгжмийн зэмсгийн зарчимд тулгуурлан буй болгосон цохивор хөгжмийн зэмсэг юм. Уг хөгжмийг хүзүүнээсээ зүүн нэг гараараа тагийг нь онгойлгон хаах нөгөө гартаа цахиур барин хөгжмийн сав царыг нүдэж хэмнэл үүсгэдэг модон цохивор хөгжим юм. 

 

Майнл Гажита (2)
Майнл Гажита
Майнл Гажита тоглож байгаа нь