М
Маакийн эенэрэн

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

 

Маакийн эенэрэн. Латинаар: Euonymus maackii rupr нь голын элсэрхэг эрэг дагуу цөөн цөөнөөр тохиолдох сөөг ургамал юм. Хянганы тойрогт Хэрээ уул, Дэгээ голын завсар орших Эрхийн гол , Алтан голын эрэг дагуу ургана. Үрээр үрждэг.

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

2. Модны жагсаалт

Маакийн эенэрэн
Маакийн эенэрэн. Euonymus maackii rupr