Л
Лоутар товшуур (2)
Лоутар товшуур (2)

 

Африкийн хөгжмийн зэмсэг

 

Хойд Африк, Эс-Сувейр, Марокка, Сахарын лийр хэлбэрийн царт Лоутар (Loutar) товшуур. Уг товшуурыг өөрөөр Суйссэн (Suissen), Свисди (Swisdi), Сантир (Santir), Л' оутар (L'outar), Лотар (Lotar), Лутар (Lutar), Оутар (Outar) хэмээн нэрлэдэг.

 

 

Царыг цул модноос ухаж үйлдэх бөгөөд царын нүүрийг ямааны арьсаар тэлж бүрнэ. Хөг нь: E A d g. Анхлан дөрвөн өлөн чавхдастай байсан бол өдгөө 4-6 чавхдастай болжээ.
 

 

Лоутар товшуурыг Изэнзарэн (izenzaren) болон Оудадэн (oudaden) дуу хөгжимд ашигладаг.
Лоутар товшуур (2)
Лоутар товшуур (Loutar)
Лоутар товшуур