Л
Лонгомбе саваран ятга (2)
Лонгомбе саваран ятга (2)

 

Африкийн хөгжмийн зэмсэг

 

Лонгомбе (Longombe / Lukombe) саваран ятга нь Төв Африк болон Конгын чавхдаст хөгжмийн зэмсэг. Уг хөгжмийн царыг модноос ухаж хийх бөгөөд Лонгомбе ятга нь тав болон түүнээс дээш хүзүүтэй байх бөгөөд хүзүү бүрээс чавхдасыг татна. 

 

 

Лонтомбе саваран ятгын хүзүү тус бүрийн урт богиноос хамаарч хөг, дуугаралт нь өөр өөр байдаг. Харин Зүүн Африкт Саваран ятгыг Плуриарк (Pluriarc) хэмээн нэрлэдэг.

 

 

 

 

Лонгомбе саваран ятга (2)
Лонгомбе ятга
Лонгомбе ятга