Лира гитар (2)

 

Лира гитар (Lyre Guitar) буюу Франц Лира (French Lyre) нь Хордофоны бүлийн (Chordophone) Эртний Грекийн Лира ятга, орчин цагийн Сонгодог Гитар хөгжмийн хосолмол шинжийг агуулсан чавхдаст хөгжмийн зэмсэг юм.

 

 

Пьер Чарльз Марешаль (Pierre Charles Mareschal) 1785 онд зохион бүтээсэн  Анон Лира гитар (Anon Lyre Guitar)

 

Лира гитар (Lyre Guitar) буюу Франц Лира (French Lyre) хөгжмийг Францын хөгжмийн зэмсэг урлаач Пьер Чарльз Марешаль (Pierre Charles Mareschal) 1870 онд зохион бүтээжээ. Анхлан Анакреонтика Лира (Lira Anacreòntica) хэмээн нэрлэж байжээ.
 
 
1-2. Английн хөгжмийн зэмсэг урлаач Роберт Ворнумын (Robert Wornum)(1780 - 1852). 1810-аад онд урласан Аполлон Лира (Apollo Lyre), 3. Франц Аргил Лира гитар (Bass-Lyre guitar), 4. Боннер хэв маягийн Франц Лира гитар (Bonner style French lyre guitar), 5. Анон Лира гитар (Anon Lyre Guitar).1810 он.
 
 
Испани Лира гитар (Spanish Lyre Guitar) 1. Редро Талавэрагийн (Pedro Talavera) урласан Лира гитар (Pedro Talavera Lyre Guitar), 2. Бенто Мартины Лобо Лира гитар (Bento Martins Lobo Lyre Guitar), 1903 он. 3. Телесфоро Жулвэгийн Лира гитар (Telesforo Julve Lyre Guitar). 1900-аад он, 4. Бенто Мартины Лобо Лира гитар (Bento Martins Lobo Lyre Guitar)
 
 
 
1. Итали Лира гитар (Italian Lyre Guitar), 2. Италийн Милан хотын Монцино болон түүний хүүхдүүд пүүсийн Лира гитар (Monzino & Sons Lyre Guitar). 1920 он, 3. Неаполь хотын хөгжмийн зэмсэг урлаач Женнаро Фабрикаторегийн (Gennaro Fabricatore) 1817 онд урласан Женнаро Фабрикаторе Лира гитар (Gennaro Fabricatore Lyre Guitar), 4. 1800-аад оны Итали Лира гитар (Italian Lyre Guitar), 5. Миланы Анон Лира гитар (Milan Anon Lyre Guitar), 6. Францын Миркур хотын хөгжмийн зэмсэг урлаач Франсуа Бретоны (Francois Breton) Франц сонгодог хэв маягийн Лира гитар (Ffrench classic Lyre Guitar). 1807 он.
 
 
 
1-2. Австри гаралтай Францын хөгжмийн зохиолч, хөгжмийн зэмсэг зохион бүтээгч, үйлдвэрлэгч Игнац Йозеф Плейелийн (Ignaz Josef Pleyel) Йозеф Плейель Лира гитар (Ignaz Pleyel Lyre Guitar), 3. Хоромсон Лира гитар (Double Lyre Guitar), 4. Италийн үзэмжит Лира ятга (Italian-looking Lyre Guitar)
Лира гитар (2)
1900-гаад оны үеийн Америкийн Калифорнийн F. B. Behee пүүсийн Бихи Уянгат Лира гитар (Behee Lyric Lyre Guitar)
Лира гитар (Lyre Guitar)
Неаполь хотын хөгжмийн зэмсэг урлаач Женнаро Фабрикаторегийн (Gennaro Fabricatore) 1797, 1816 онд урласан Итали Сонгодог хэв загварын Лира гитарууд (Italian Classic Lyre Guitar)
Герман, Австрийн Гот Лира гитар (Gotha Lyre Guitar)
Италийн хөгжмийн зэмсэг урлаач Жованни Баттистагийн Лира гитар (Giovanni Battista Lyre Guitar). 1806 он.