Л
Лион болон Хили хөгжмийн зэмсгийн үйлдвэр (2)
Лион болон Хили хөгжмийн зэмсгийн үйлдвэр (2)

 

Америкийн Иллинойс мужын Чикаго хотын Lyon & Healy  хөгжмийн зэмсгийн үйлдвэр. Анх Чикаго хотд  Лион Жорж (George W. Lyon) болон Хили Патрик (Patrick J. Healy) нар 1864 онд анхлан нот зардаг дэлгүүр бүхий Концертны зал нээн ажиллуулж эхэлжээ.

 

 

Лион болон Хили хөгжмийн зэмсгийн үйлдвэрийн хөөрөгт бадралт баг бишгүүр (Lyon & Healy reed organ. Peloubet system)

 

 

XIX зууны сүүлээр гитар, мандалин, банжо, үлээвэр хөгжим, босоо ятга, бадралт баг бишгүүр зэрэг янз бүрийн хөгжмийн зэмсгүүдийг үйлдвэрлэх болжээ.

Лион болон Хили хөгжмийн зэмсгийн үйлдвэр (2)
Lyon & Healy хөгжмийн зэмсгийн үйлдвэрийг үүсгэн байгуулагч Лион Жорж (George W. Lyon) болон Хили Патрик (Patrick J. Healy)
Lyon & Healy пүүсийн Гишгүүрт босоо ятга (1891- 1895 он)