Либретто

 

Либретто. Италиар: libretto - ном, зохиол товчоор от libro - ном гэсэн утгатай үг.  Либретто нь их найрал дуу, сүмийн найрал дуу, дуурь, балет, оперетт, оратории, кантат, мюзикл зэрэгт зориулан бичсэн бүтээл юм.

 

Либреттог гол төлөв сонгодог уран зохиолоос голчлан ишлэл, гол санааг үндэс, уг сурвалж болгон авч шүлэглэн бичдэг.  Сонгодог уран зохиолын бүтээлээс гол санааг авч хөгмимт тайзны урлагийн шаардлагад нийцүүлэн бүтээнэ.

 

Хааяа либретто бие даасан байдалтайгаар бичигддэг. Тухайлбал Рихард Штраусын "Сарнайн Каваллер" дуурь. 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Дуурь

Либретто
Либретто