Л
Латин Америкийн босоо ятга (2)
Латин Америкийн босоо ятга (2)

 

XVI - XIX зууны үед Европ болон Испани, Португал зэрэг Латин хэл бүхий колончлогчидын нөлөөгөөр Латин Америкийн босоо ятга (Latin American harp) буй болжээ. Колончлолын хугацаанд үндсэн гурван төрлийн босоо ятга өөрийн хэлбэр төрхөө олжээ.

 

1. XVI - XVIII зуунд 22-29 чавхдаст бүхий жижиг босоо ятгыг Сонора (Sonora) омгийнхон болон уугуул нутгийнхан анхлан нутагшуулжээ.

2. XVII - XVIII зуунд 36 болон түүнээс дээш чавхдас бүхий царан дээрээ нүхтэй том босоо ятгууд (Large Harp - sound holes on the soundboard) нэвтэрчээ.

3. XIX зуунд Царын нүх нь доороо босоо ятга (Harp - sound holes were moved to the back of the body) Мексикийн Хойд болон төв хэсэг буюу Сакатекас (Zacatecas) мужд буй болжээ.
 
 
 
 
1. Латин Америкийн нарийхан бяцхан босоо ятга (Latin American small, slender harp), 2. Царан дээрээ нүхтэй том босоо ятга (Large Harp - sound holes on the soundboard), 3. Царын нүх нь доороо босоо ятга (Harp - sound holes were moved to the back of the body)
Латин Америкийн босоо ятга (2)
Латин Америкийн нарийхан бяцхан босоо ятга (Latin American small, slender harp)
Парагвай Ардын босоо ятга (Paraguayan Folk Harp)
Перу босоо ятга (Peru harp). Уг ятгыг өөрөөр Каско (Cusco / Cuzco), Андын босоо ятга (Andean Harp) хэмээн нэрлэдэг. Каско хот нь 1533. онд Испани колончлогчид эзлэн авахаас өмнө Инкүүдийн нийслэл байжээ.