Л
Лали ангархай модон бөмбөр (2)
Лали ангархай модон бөмбөр (2)

 

Лали (Lali Fijian wooden slit drum) ангархай модон бөмбөр Фиджи арал, Тонга, Самоагийн соёлтой салшгүй холбоотой цохиур хөгжмийн зэмсэг. Лали бөибөрийг цул модноос ухаж хийх бөгөөд тусгай цохиураар дэлдэж тоглоно.

 

 

Уг бөмбөрийн дуу холын зайд сонсогддог. Мөргөлчдийг сүмд ирэхийг дуудах, дуу, бүжгийн ая хэмнэлд ашиглана. 

 

Лали ангархай модон бөмбөр (2)
Лали бөмбөр
Фиджи арлын Лали бөмбөр