Л
Лаггуту цохиур хөгжим (2)
Лаггуту цохиур хөгжим (2)

 

Азербайжан үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Лаггуту (Азербайжанаар: Laqqutu) цохиур хөгжим нь Азербайжан ардын цохиур хөгжмийн зэмсэг юм. Лаггутуг Азербайжаны өмнөд мужын Астара, Ленкорань, Масаллы, Джалилабадад ардын дуу хөгжим, бүжигт өргөн ашигладаг байна,

 
Лаггутуг тусгайлсан суурь дээр байрлуулан хос модон цохиураар тоглох бөгөөд суурийг нь абрикосын модоор үйлддэг байна. Лаггуту нь ойролцоогоор 250x125х50 мм овор хэмжээтэй байдаг.
 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Азербайжан үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Лаггуту цохиур хөгжим (2)
Лаггуту цохиур хөгжим