Лавта Уд (2)

 

Түрэгийн хөгжмийн зэмсэг

 

Лавта Уд (Lavta) нь Стамбулаас гаралтай чавхдаст хөгжмийн зэмсэг. Лавта нь өлөнгөөр үйлдсэн долоон чавхдастай 3 нь хосоор, нэг чавхдас нь дангаараа байдаг. Хөг нь: A dd aa d'd' (Уд хөгжмийнхтэй адил),

 

 

Стамбулын Грек Армяны нийгэмлэг болон Армянд Лавтаг (լավտա) Константинополын товшуур (Lute from Constantinople) буюу Политико Лауто (Politiko Laouto) хэмээн нэрлэдэг.  Тоглох арга техник нь Уд (Oud / Ud) хөгжмийнхтэй адил. Лавтаг урт нарийхан Медиатор цохиураар тоглоно.
Лавта Уд (2)
Лавта Уд (Lavta oud)