К
Киволти шүгэлэн бишгүүр (2)
Киволти шүгэлэн бишгүүр (2)

 

Африкийн хөгжмийн зэмсэг

 

Киволти (Kivolti whistle flute) шүгэлэн бишгүүр нь Кенийн үлээвэр хөгжмийн зэмсэг юм. Уг хөгжимийг Вига Vuga, Квале омгийнхон өвлөж ирсэн бөгөөд өдгөө Киволти шүгэлэн бишгүүрийг  Zigi Digi хамтлаг өөрийн бүтээлдээ ашигладаг байна.

 

 

Zigi Digi хамтлаг

 

Киволти шүгэлэн бишгүүр (2)
Киволти шүгэлэн бишгүүр
Киволти шүгэлэн бишгүүрч