Кетологи

 

Кетологи. Эртний Грекээр: κῆτος, эндээс cētus - тэнгисийн үлэмж гайхал буюу, халим гэсэн утгатай. - Халим болон халим хэлбэртэнийг судалдаг амьтан судлалын шинжлэх ухааны бүлэг.  Уг судлал нь халимны дуу авиа, халимны хэл, оюуны түвшинг судалдаг. 2300 жилийн тэртээд Аристотель Эгийн тэнгист халим агнагч нартай гарч халимыг судалж байжээ.

 

Нэртэй Халим судлаачид: Яблоков Алексей Владимирович, Юрченко Валерий Валериевич, Shiro Wada (Instituto Nacional de Ciкncia Pesqueira do Japгo) Richard Ellis, Louis Herman, Remington Kellogg, John C. Lilly, Herman Melville, Roger Payne, Paul Spong, John Struthers, Osaka Takimura, Hal Whitehead

 

2 дугаар сарын 19 Дэлхийн халим хамгаалах өдөр. Анх 1986 оны энэ өдөр "Олон улсын халимын зөвлөл" халим агнуурт хориг тавих шийдвэр гаргаж байжээ:

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Халим

Кетологи
Халим болон халим хэлбэртэн