К
Каямба шигшүүргэн цохивор (2)
Каямба шигшүүргэн цохивор (2)

 

Каямба (Kayamba) нь Кени болон Маскарены арал, Маврикийн Мараванн омгийнхны шигшүүргэн цохивор хөгжмийн зэмсэг юм.

 

Каямба шигшүүргэн цохиворыг хулс болон чихрийн нишингээр үйлдэх бөгөөд хөндлөнгөөр барьж шигших, хоёр гарын эрхий хуруугаар хүрээг тогшин тоглодог. 

 

Каямба шигшүүргэн цохивор (2)
Каямба шигшүүргэн цохивор
Каямба шигшүүргэн цохиворч