К
Картал шигшүүргэ (2)
Картал шигшүүргэ (2)

 

Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Картал (Kartal / Khartal percussion instrument) шигшүүргэ нь Энэтхэг болон Ражастан ардын дуу хөгжимд өргөн ашигладаг цохивор хөгжмийн зэмсэг юм. Картал хэмээх нэр нь Хиндигээр Кара - гар, Тала - таших,цохих гэсэн утгатай үг ажээ.  Шигшүүргэ төдийгүй Гана Вадя (Ghana Vadya) модон цохиворыг ч Картал хэмээн нэрлэдэг.

 

 
 
Гана Вадя модон цохивор биеийн Чакра эрчис, галыг нэмэгдүүлдэг хэмээн үздэг. Картал шигшүүргэ нь Гана Вадягаас хурдтай, хэцүү хэмнэлийг үүсгэх боломжыг олгодог. 
Картал шигшүүргэ (2)
Картал шигшүүргэ
Гана Вадя (Ghana Vadya) модон цохивор